Info

Jika ada bagasi yang datang tidak bersamaan, agar Anda menduplikasikan Customs Declaration ini dan meminta pengesahan kepada Petugas Bea dan Cukai untuk keperluan pengeluaran bagasi tersebut.

Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, agar Anda memberitahukan barang yang Anda bawa dengan lengkap dan benar dalam Customs Declaration ini untuk kemudian disampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai.

Setiap kesalahan pemberitahuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


xxx SAYA TELAH MEMBACA INFORMASI PADA HALAMAN CUSTOMS DECLARATION INI.