Category: Cukai

Pembukuan dan Pencatatan

Apa saja pedoman dalam menyelenggarakan pencatatan di bidang cukai? Pencatatan yang diselenggaran pengusaha skala kecil wajib dibuat secara lengkap yang mencerminkan: Pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai yang...

Read More

NPPBKC

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai   Siapa saja yang wajb memiliki NPPBKC? Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA Pengusaha Pabrik,...

Read More

Fasilitas Cukai

Fasilitas apa saja yang ada pada Cukai? Tidak Dipungut Cukai, yaitu obyek cukai dikecualikan dari kategori barang kena cukai atau subyek cukai bukan termasuk sebagai subyek yang harus menanggung beban cukai dengan alasan...

Read More

Pita Cukai

Apa itu pita cukai? Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desian tertentu Dimanakah lokasi penyediaan pita cukai? Di Kantor...

Read More

Gambaran Umum

Apakah yang dimaksud dengan Cukai? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai.   Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai (BKC)? Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai...

Read More

Tatalaksana Cukai

Bagaimana kewajiban pengusaha terkait pemberitahuan BKC selesai dibuat? Pemberitahuan BKC wajib dibuat: Setiap hari oleh pengusaha pabrik etil alkohol dan MMEA dan wajib diserahkan kepada Kepala Kantor yang mengawasi pada hari...

Read More
Loading