Category: TPB

Pusat Logistik Berikat

Apa yang dimaksud dengan Pusat Logistik Berikat (PLB)? Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean,...

Read More

Toko Bebas Bea

Apa yang dimaksud dengan Toko Bebas Bea? Toko Bebas Bea (TBB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Toko Bebas Bea dapat...

Read More

Gudang Berikat

Apa yang dimaksud dengan Gudang Berikat? Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran,...

Read More

Kawasan Berikat

Apa yang dimaksud dengan Kawasan Berikat? Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya...

Read More
Loading